SCHUMANN 7,83® 

Frequenzen für mehr Wohlbefinden

KontaktSie möchten Geschäftspartner oder Händler werden? Kontaktieren Sie uns direkt über das Kontaktformular, per Email oder Telefon.

Would you like to become a merchant? Contact us directly using the contact form, by email or phone.
Chcesz zostać dealerem? Skontaktuj się z nami bezpośrednio za pomocą formularza kontaktowego, e-mailem lub telefonicznie.


CU7 Innotec SP.ZO.O

ul. J.Slowackiego 11
43-143 Ledziny
Polska
NIP: 6462983282
Kontakt: cu7innotec@gmail.com
Telefon: +48 536 361 782


Warunki usługi

1. Zakres
Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich dostaw między CU7 Innotec a klientem, partnerem biznesowym lub klientem korporacyjnym.

2. Zawarcie umowy i odstąpienie od umowy
Umowa, zamówienie jest zawierane tylko z pisemnym potwierdzeniem zamówienia, które można wysłać e-mailem lub pocztą z CU7 Innotec. Prezentacja produktów nie stanowi jeszcze wiążącej oferty CU7 Innotec.

3. Ceny, koszty wysyłki, płatności i terminy płatności, rabat
3.1. Podane ceny zawierają ustawowy podatek VAT.
3.2. Koszty przesyłki podane są osobno w cenniku.
3.3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny zakupu z góry, w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania faktury, przelewem bankowym.
3.4. Płatności należy dokonywać bezpłatnie, bez rabatu i plus ustawowy podatek VAT, przelewem na wskazane konto CU7 Innotec.

4. Dostawa, zastrzeżenie własności, anulowanie umowy
Jeśli nie poinformujemy klienta bezpośrednio w momencie zakupu i odnotujemy to w formularzu zamówienia, wszystkie oferowane przez nas produkty są od razu gotowe do wysyłki. Dostawa następuje w ciągu 2-3 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty za zamówione produkty na nasze konto bankowe. Zastrzegamy sobie prawo własności zamówionego towaru do czasu pełnej zapłaty ceny zakupu. Wysyłka odbywa się na ryzyko klienta. CU7 Innotec nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę wysyłanych produktów podczas transportu. CU7 Innotec wysyła wszystkie przesyłki jako ubezpieczoną paczkę.

5. Anulowanie umowy:
CU7 Innotec może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli istnieją uzasadnione obawy dotyczące wypłacalności kupującego, partnera biznesowego, a klient został wyraźnie poproszony o zgłoszenie uwag poprzez anulowanie umowy.

6. Prywatność
Klient, partner umowny wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie wszystkich danych klienta i związanych z dostawą za pomocą naszego elektronicznego przetwarzania danych. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego przetwarzamy Twoje dane wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych (RODO, TKG 2003).

7. Gwarancja
CU7 Innotec udziela gwarancji na okres 24 miesięcy poprzez gwarancję producenta, że produkty są wolne od wad i odpowiadają wydajności. Zarysowania na powierzchni płyt miedzianych nie są objęte gwarancją.

8. Prawo do odstąpienia od umowy
Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu siedmiu dni bez podania przyczyny. Zrób to na piśmie (list wysłany pocztą lub e-mailem) lub zwracając nieużywany i oryginalnie zapakowany towar. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru i pisemnego anulowania. Odwołanie należy przesłać do CU7 Innotec. Towar należy odesłać na adres podany w formularzu zwrotu. Zwrócimy otrzymaną od Ciebie płatność, w tym koszty dostawy, nie później niż czternaście dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy i otrzymaliśmy od Ciebie produkty.

9. Język umowy
Jako język umowy dostępny będzie wyłącznie język niemiecki.

10. Inne
Nie ma werbalnych umów pobocznych. Umowy pomocnicze są ważne tylko w formie pisemnej. CU7 Innotec. zastrzega sobie prawo do dostosowania tej ogólnej relacji biznesowej w dowolnym momencie i powiadomienia partnera umownego o zmianach.
W przypadku wszystkich określeń osobowych i sformułowań użytych w Ogólnych Warunkach, wybrana forma dotyczy w miarę możliwości obu płci.

11. Klauzula salwatoryjna
Jeżeli postanowienie dotyczące ogólnych stosunków handlowych lub innych warunków będzie nieskuteczne, zostanie zastąpione postanowieniem skutecznym, najbliższym ekonomicznemu celowi nieskutecznych postanowień. Jeżeli jedno lub więcej postanowień okaże się nieskuteczne, nie wpłynie to na ważność ogólnych stosunków handlowych i umów.

12. Prawo i jurysdykcja
Prawo polskie ma zastosowanie z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Narodów Zjednoczonych o sprzedaży towarów) oraz kolizji praw międzynarodowego prawa prywatnego.

Prawa autorskie CU7 Innotec. Utworzony i ważny od 1 października 2020 r. do odwołania.

Ochrona danych
Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego przetwarzamy Twoje dane wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych (RODO, TKG 2003). W niniejszej informacji o ochronie danych informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych na naszej stronie internetowej.

Skontaktuj się z nami
Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą formularza na stronie internetowej lub e-mailem, podane przez Ciebie dane będą przez nas przechowywane przez sześć miesięcy w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Ciasteczka
Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu za pomocą przeglądarki. Nie szkodzą. Używamy plików cookie, aby nasza oferta była przyjazna dla użytkownika. Niektóre pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie. Jeśli tego nie chcesz, możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Cię o ustawieniach plików cookie i zezwalasz na to tylko w indywidualnych przypadkach. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Analiza internetowa
Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej ... [nazwa narzędzia i firmy dostawcy, w tym siedziby firmy, w tym informacje o tym, czy dane są przekazywane do (pozaeuropejskiego) państwa trzeciego]. Wykorzystywane są w tym celu pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkowników. Wygenerowane w ten sposób informacje są przekazywane na serwer dostawcy i tam przechowywane. Możesz temu zapobiec, konfigurując przeglądarkę tak, aby nie były zapisywane żadne pliki cookie. Zawarliśmy odpowiednią umowę na przetwarzanie danych zamówienia z dostawcą. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa § 96 Abs 3 TKG oraz Art 6 Abs 1 lit a (zgoda) i/lub f (uzasadniony interes) RODO. Naszą troską w rozumieniu RODO (uzasadniony interes) jest ulepszanie naszej oferty i naszej strony internetowej. Ponieważ prywatność naszych użytkowników jest dla nas ważna, dane użytkownika są pseudonimizowane [pseudonimizacja jest zalecana z prawnego powodu „uzasadniony interes”; należy to wyjaśnić z usługą analizy internetowej]. Dane użytkownika będą przechowywane przez okres ... [określ okres przechowywania] [należy to wyjaśnić z usługą analizy sieci].

Twoje prawa
Zasadniczo masz prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych, odwołania i sprzeciwu. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych lub że Twoje roszczenia dotyczące ochrony danych zostały w inny sposób naruszone, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. W Austrii jest to organ ochrony danych.

Możesz skontaktować się z nami pod następującymi danymi kontaktowymi:

CU7 Innotec SP.ZO.O
ul. J.Slowackiego 11
43-143 Ledziny
Polska
NIP: 6462983282
Kontakt: cu7innotec@gmail.com
Telefon: +48 536 361 782


Nota prawna:

Wyraźnie zaznaczamy, że stosowanie produktów Schumann 7,83® nie jest terapią medyczną i nie zastępuje porady medycznej. Produkty Schumann 7,83® mają działanie czysto energetyczne. (Producent produktów Schumann 7,83®  Prezentowana technologia nie ma pełnej aprobaty medycyny konwencjonalnej i nauki. Częstotliwości, energie i wibracje nie są uważane za istotne dla podtrzymania ludzkiego ciała. Cała dziedzina energetyki nie została jeszcze zbadana dla medycyny konwencjonalnej i nauki. W medycynie konwencjonalnej i nauce klasycznej nie rozpoznaje się zarówno istnienia, jak i działania żył wodnych, promieni ziemskich, siatek curry i siatek Hartmanna. W obecnych normach naukowych elektrosmog, pola elektromagnetyczne, promieniowanie telefonu komórkowego oraz WLAN nie są uważane za szkodliwe dla organizmu. Dlatego jesteśmy zobowiązani zwrócić uwagę, że zgodnie z aktualną wiedzą naukową nasze produkty Schumann 7,83® nie mogą wywoływać żadnych efektów leczniczych. Dlatego produkty Schumann 7,83® nie są produktami leczniczymi. Stosowanie produktów Schumann 7,83® nie jest terapią medyczną i w żaden sposób nie zastępuje wizyty u lekarza. Wyraźnie zwracamy uwagę, że Schumann 7,83® nie składa żadnych obietnic uzdrowienia. (Producent produktów Schumann 7,83®)